AANVRAAG EXAMENFACILITEITEN HOME

Een aanvraag doen voor examenfaciliteiten

Leerling De aanvraag voor examenfaciliteiten bestaat uit twee eenvoudige stappen:
eerst vul je hieronder je burgerservicenummer in en klik je vervolgens op 'OK'.
Op de volgende pagina zie je vervolgens een aanvraagformulier voor examenfaciliteiten.
Dit vul je in. Vervolgens moet je het document uploaden wat op jouw situatie van toepassing is: een deskundigenverklaring óf een verblijfsdocument.

Uploaden deskundigenverklaring óf verblijfsdocument
In het geval van een handicap moet je een deskundigenverklaring uploaden. Als je examenfaciliteiten aanvraagt omdat je nog maar kort in Nederland woont dan moet je een document uploaden waaruit dat blijkt (b.v. een verblijfsdocument).
Zorg dat je vóórdat je het aanvraagformulier gaat invullen een foto of scan hiervan hebt. Dan hoef je dat niet te doen tijdens het invullen.
Let op: de scan moet een jpg of png bestand zijn, uiteraard van een zodanige kwaliteit dat de tekst goed leesbaar is.

Login