AANVRAAG EXAMENFACILITEITEN HOME

Een aanvraag doen voor examenfaciliteiten

Leerling Voor een aanvraag van examenfaciliteiten moet je je melden bij het examenbureau op de 11e verdieping.

deskundigenverklaring óf verblijfsdocument
In het geval van een handicap moet je een deskundigenverklaring meenemen. Als je examenfaciliteiten aanvraagt omdat je nog maar kort in Nederland woont dan moet je een document meenemen waaruit dat blijkt (b.v. een verblijfsdocument).