print | tekst grootte: A A A

Algemene informatie

LeerlingVavo betekent voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en is bedoeld voor 18-plussers die nog geen diploma mavo, havo of vwo hebben. Ben je 16 of 17? Ook dan zijn er mogelijkheden om met een vavo-opleiding te beginnen als de dagschool waar je vandaan komt, je aan ons uitbesteedt. Dat kan met dit uitbestedingsformulier (vraag je decaan om meer informatie). Inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 via uitbesteding is alleen mogelijk voor leerlingen die op 01-08-2017 18 jaar of jonger zijn. Kijk bij aanmelden voor meer informatie. Er zijn mogelijkheden om via het vavo, overdag of 's avonds, het diploma mavo, havo of vwo te behalen.

Speerpunten:

Het VAVO Rijnmond College:

De vavo-opleidingen van het VAVO Rijnmond College zijn een samenvoeging van de vavo-opleidingen van het Albeda College en het ROC Zadkine. Deze samenvoeging heeft geleid tot een breed onderwijsaanbod, zowel overdag als 's avonds, voor mavo, havo en vwo. Alle vavo-opleidingen worden aangeboden op de locatie Mathenesserlaan. De hoge slagingspercentages zijn voor een groot deel terug te voeren op de kennis en kunde van docenten die hun vak verstaan en die ruime ervaring hebben in dit tweedewegonderwijs cq. tweedekansonderwijs dat het vavo kenmerkt. Een ander sterk punt van de vavo-opleidingen van het VAVO Rijnmond College is dat de kosten betaalbaar zijn, zeker in vergelijking met commerciële aanbieders.

Aanmelding en praktische informatie

Hieronder vind je algemene praktische informatie.

Hoe meld ik mij aan?

Gebruik de webformulieren onder aanmelden om je interesse aan te geven voor een van de opleidingen. Je krijgt dan informatie over hoe je een afspraak kunt maken voor een intakegesprek. Vanaf begin juni tot aan de zomervakantie vinden de gesprekken plaats. Als de klassen nog niet vol zitten, vinden er ook vanaf de eerste week na de zomervakantie intakegesprekken plaats. Meer informatie over aanmelden vind je bij aanmelden.

Waar worden de lessen gegeven?

Het onderwijs van het VAVO Rijnmond College wordt aangeboden op de locatie: Mathenesserlaan 321 in Rotterdam Centrum.
Zie hierover ook de informatie bij locatie.

Wat zijn de kosten?

Kijk bij kosten voor een overzicht van de kosten voor een opleiding bij het VAVO Rijnmond College.

Kan ik alvast een MBO-opleiding volgen?

Meer informatie over het alvast volgen van een MBO-opleiding terwijl je studeert aan het VAVO Rijnmond College vind je bij Alvast MBO.

Wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven als alle documenten ingevuld, ondertekend en ingeleverd zijn en als, indien van toepassing, het cursusgeld betaald is.

Wanneer begint de school?

De lessen van de dagschool starten in week 36; de lessen van de avondschool starten in week 37. In het jaarrooster, dat bij de intake wordt uitgereikt, staan de exacte data per opleiding vermeld.

Ik ben gezakt voor mijn examen. Moet ik nu alle vakken overdoen?

Je hoeft alleen in die vakken examen te doen die nodig zijn om een diploma te halen. Een cijferlijst van je vorige VO-school en de cijferlijst van het vavo kunnen gecombineerd worden. Je moet wel de originele cijferlijst van je VO-school meenemen.

Mag ik mijn sectorwerkstuk/profielwerkstuk meenemen naar het vavo?

Ja, mits je sectorwerkstuk (vmbo / mavo) als voldoende of goed beoordeeld is en de sector hetzelfde blijft. Bij het profielwerkstuk (havo / vwo) moet je een cijfer behaald hebben hoger dan een 4.

Moet ik zelf boeken kopen?

Ja. Het vavo heeft een overeenkomst met Van Dijk Educatie. De boekenlijst staat op hun website en je kunt bij hen boeken kopen en/of huren. Je hoeft de rekening niet in één keer te voldoen; het is mogelijk gespreid te betalen. De boeken worden thuis afgeleverd. Aan het eind van het schooljaar lever je ze op een bepaald moment op school weer in. De boeken kun je ook bij iedere boekhandel bestellen of tweedehands kopen. Maar let wel goed op dat je de juiste druk koopt. Kijk hier voor een idee van de kosten.

Als je 16 of 17 jaar bent, heb je recht op gratis schoolboeken. Ben je 18 jaar, dan kun je in een enkel geval ook in aanmerking komen voor de regeling gratis schoolboeken. Tijdens het intakegesprek kan worden vastgesteld of je hiervoor in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de schoolboeken, moet je de boeken huren bij Van Dijk Educatie.

Hoe groot zijn de klassen?

De klassengrootte varieert van 10 tot maximaal 25 leerlingen.

Hoe oud zijn de leerlingen bij het volwassenenonderwijs?

De meeste leerlingen zijn 18 jaar oud. 90% is tussen de 16 en 23 jaar oud. De jongste leerling is 16 jaar oud en de oudste leerling van het afgelopen schooljaar was 84 jaar oud.

Wat merk ik eigenlijk van het volwassen zijn op het vavo?

Je wordt aangesproken op je eigen verantwoordelijkheid. Alleen als je 16 of 17 bent, worden de cijferlijsten naar je ouders of verzorgers opgestuurd. Om aanwezigheid in de les te stimuleren krijg je één herkansing per vak als je ten minste 80 procent aanwezig bent geweest in de lessen van dat vak. Het VAVO Rijnmond College is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.

Jaarprogramma 2017 - 2018

In dit document vind je het jaarprogramma 2017-2018.

Vakanties

Overzicht schoolvakanties in het schooljaar 2017-2018:

 

contact |