print | tekst grootte: A A A

Geschiedenis voor volwassenen 21+

Historische belangstelling?

Leerling Heeft u altijd al willen weten:

De nieuwe, zeer interessante historische opleiding voor mensen van 21 jaar en ouder gaat onder meer in op deze vragen. U kunt ook in 2 jaar een HAVO-certificaat geschiedenis halen met deze opleiding!

Komend jaar wordt het tweede jaar van deze opleiding  gegeven: HAVO 5. Toelating tot de HAVO 5-opleiding is alleen voor belangstellenden met voorkennis.

Een aantal zeer enthousiaste historici, met allemaal hun eigen specialiteiten, gaat deze opleiding komend schooljaar verzorgen! Excursies naar tentoonstellingen of historisch interessante steden horen tot de mogelijkheden!

De kosten bedragen € 80,= voor een heel schooljaar (exclusief excursies).


Programma geschiedenis HAVO 5 (21+) 2017 - 2018


Stof periode 1 (september t/m november)


Onderwerp: ‘De Republiek’ (1515-1648)
Een brede verdieping rond het thema van de Republiek in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt naar de achtergronden voor het ontstaan van de Nederlandse Opstand gekeken. Zowel politieke, economische als religieuze oorzaken passeren de revue. Maar ook de Gouden Eeuw met de VOC en WIC staat centraal in deze historische context. Verder worden in deze periode ook de tijdvakken 1 t/m 6 van het historisch overzicht (van het vorige cursusjaar) herhaald.

STOF PERIODE 2 (november t/m januari)

Onderwerp: ‘Duitsland’ (1871-1945)
Een brede verdieping rond het thema Duitsland in voorbereiding op het eindexamen. Hierin wordt het eenwordingsproces van Duitsland behandeld. Via drie staatsvormingsprocessen komt de ontwikkeling en geschiedenis van Duitsland in dit thema aan bod. Te weten:

In deze periode worden verder ook de tijdvakken 7 t/m 9 van het historisch overzicht (van het vorige cursusjaar) herhaald.

STOF PERIODE 3 (januari t/m maart)

LeerlingOnderwerp: ‘Koude Oorlog’ (1945-1991)
Een brede verdieping rond het thema van de Koude Oorlog in voorbereiding op het eindexamen. Van de Koreaoorlog tot de Cubacrisis, van Truman tot Reagan en van Stalin tot Gorbatsjov. Veel van de tweede helft van de 20e eeuw komt in dit thema voorbij. Met name de ideologische tegenstellingen tussen Oost en West staan centraal. In deze periode wordt ook tijdvak 10 van het historisch overzicht behandeld. Een tijdvak dat de Europese eenwording aansnijdt, maar ook de sociaal-culturele en politieke veranderingsprocessen in Nederland. Recentere geschiedenis zoals 11 september en de gevolgen daarvan passeren eveneens de revue.

Lesmoment

Geschiedenis HAVO 5 dinsdag 09.00 – 11.00 uur


Aanmelden kan uitsluitend via deze website
N.B.: als u meerdere 21+ opleidingen zou willen gaan volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan ook in orde gemaakt tijdens het intakegesprek, mits er nog plaats is.