print | tekst grootte: A A A

Geschiedenis HAVO Snel 21+

Voor wie?

Leerling Voor (toekomstige) PABO-studenten, zij-instromers en
iedereen die vanwege zijn/haar carrière de kennis van
het vak geschiedenis wil vergroten.

Waarom?

Met een HAVO-certificaat geschiedenis heb je een vrijstelling
voor bijvoorbeeld de toelatingstoets geschiedenis
op de PABO. Met deze opleiding word je ook voldoende
voorbereid op de toelatingstoets.

Opzet programma

In deze cursus volgt u in één jaar het HAVO 4 en 5
programma dat voorbereidt op het (eind)examen
in mei 2018. Elke periode wordt daarom afgesloten
met een schriftelijk examen (SE).
De stof wordt elke week in één les van 150 minuten
aangeboden. Op dinsdag van 14:30 tot 17:00 uur.

Stof en onderwerpen

PERIODE 1 - Onderwerpen: ‘Tijdvakken 1 t/m 6’; De Republiek’ (1515-1648)
In deze periode worden van het historisch overzicht tijdvak 1 t/m 6 behandeld.
In tijdvak 1 staat de prehistorie en daarmee de allereerste ontwikkeling van de mens centraal.
In tijdvak 2 komt de oudheid voorbij met de Grieken en Romeinen. Hoe werkt de invloed van klassieke Griekse filosofen en wetenschappers door in de huidige samenleving?
Tijdvak 3 en 4 behandelen de periode van de middeleeuwen (500-1500). Waar komt de benaming ‘middeleeuwen’ eigenlijk vandaan?
Tijdvak 5 staat in het teken van de Renaissance, maar ook de ontdekkingsreizen. Via de kerkscheuring van de 16de eeuw voert het programma nog langs de Nederlandse Opstand in dit tijdvak.
Tijdvak 6 behandelt de Gouden Eeuw van Nederland. Met onder andere de schilderkunst, VOC, WIC, het Rampjaar en ook het absolutisme van Lodewijk XIV.

LeerlingPERIODE 2 - Onderwerpen: ‘Tijdvakken 6 t/m 9’; ‘Duitsland’ (1871-1945)

In deze periode worden van het historisch overzicht tijdvak 6 t/m 9 behandeld.
De wetenschappelijke revolutie staat o.a. centraal met Huijgens, Newton, Spinoza en Descartes in tijdvak 6. In tijdvak 7 breekt de tijd van verlichting aan, met denkers als Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke en Smith. Hoogtepunt in dit tijdvak vormen de revoluties in Amerika, Frankrijk en Nederland aan het eind van de 18de eeuw.
Tijdvak 8 behandelt de industriële ontwikkeling en democratisering in de 19de eeuw.
Via tijdvak 9 komt het eenwordingsproces van de Duitse staat aan de orde en leidt dat via de Eerste Wereldoorlog naar de jaren’20 en ‘30 en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

PERIODE 3 - Onderwerpen: ‘Tijdvak 10’; ‘Koude Oorlog’ (1945-1991); ‘staatsinrichting’.

In deze periode wordt tijdvak 10 van het historisch overzicht behandeld. Een tijdvak dat de Europese eenwording aansnijdt, maar ook de sociaal-culturele en politieke veranderingsprocessen in Nederland.
Ook is er een brede verdieping rond het thema van de Koude Oorlog over met name de ideologische tegenstellingen tussen Oost en West. Daarnaast passeren in ‘rechtsstaat en democratie’ de stichting van het Nederlandse koninkrijk en de politieke ontwikkelingen in de 19de eeuw de revue.

Info voor (toekomstige) PABO-studenten

Wanneer heb je geen vrijstelling voor de toelatingstoets gescheidenis?
- Voor het vak waarin je geen examen hebt gedaan, moet je een toelatingstoets doen.
- Ook met een MBO-diploma moet je voor ieder vakgebied een toelatingstoets doen.

Wel een HAVO diploma, maar geen geschiedenis:

Als je wel een HAVO diploma hebt, maar geen examen in geschiedenis hebt gedaan is het zinvol je voor deze oplei-ding bij ons aan te melden. Zo kun je alsnog een HAVO-certificaat geschiedenis behalen.
Dit is veelal het geval bij de HAVO-profielen N&G en N&T.

Een MBO-diploma:
Met een MBO-diploma moet je voor ieder vakgebied een toelatingstoets doen. Ook voor geschiedenis. Daarom is het ook in dat geval verstandig je voor deze opleiding bij ons aan te melden om een HAVO-certificaat geschiedenis te behalen.

Kosten

€100,- voor een heel schooljaar (excl. excursies en boeken).

Lesmoment

Geschiedenis HAVO Snel 21+ dinsdag 14.30 – 17.00 uur


Aanmelden kan uitsluitend via deze website
N.B.: als u meerdere 21+ opleidingen zou willen gaan volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan ook in orde gemaakt tijdens het intakegesprek, mits er nog plaats is.