print | tekst grootte: A A A

HAVO

Leerling Je kunt starten met een vavo-opleiding havo als je 18 jaar of ouder bent. Ben je 16 of 17 jaar oud, dan zijn er eveneens mogelijkheden om met een vavo-opleiding te beginnen als de dagschool waar je vandaan komt, je aan ons uitbesteedt. Dat kan met dit uitbestedingsformulier (vraag je decaan om meer informatie). Inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 via uitbesteding is alleen mogelijk voor leerlingen die op 01-08-2017 18 jaar of jonger zijn.

Om tot de voorexamenklas havo-4 intensief te worden toegelaten moet je of in het bezit zijn van een overgangsbewijs naar de vierde klas havo of vwo of je hebt een diploma vmbo theoretische leerweg of mavo (met wiskunde voor bijna alle profielen) behaald of je hebt een gelijkwaardige opleiding gevolgd (dit laatste ter beoordeling van het VAVO Rijnmond College).
Om tot de examenklas havo-5 intensief te worden toegelaten, moet je het voorexamenjaar havo-4 intensief doorlopen hebben.
Voor de examenklas havo kom je in aanmerking als je bent bevorderd naar de vijfde klas havo of als je voor een of meer vakken havo gezakt bent of als je een gelijkwaardige opleiding hebt gevolgd (dit laatste ter beoordeling van het VAVO Rijnmond College).
Voor de examenklas havo avond kom je in aanmerking als je eerder examen havo hebt gedaan, of een gelijkwaardige opleiding hebt gevolgd (dit laatste ter beoordeling van het VAVO Rijnmond College). 
Bel gerust de locatie als je meer wil weten. Wij helpen je graag.

Om tot de versnelde opleiding havo toegelaten te worden, moet je net niet bevorderd zijn naar de examenklas havo of naar vwo-5 en moet je altijd een voltijd opleiding volgen. 

Wanneer je je wilt inschrijven voor het vavo, dien je van tevoren op de website een aanmeldformulier in te vullen. Kijk hier voor meer informatie over de aanmelding.

Informatie over doorstudeermogelijkheden

De opleiding havo draagt bij tot je algemene kennis en vorming. De opleiding geeft toegang tot een opleiding in het hbo. Je kunt ook doorstromen naar het versneld vwo (vwo 5 en 6 in één jaar). Bezoek de websites van de hogescholen of informeer bij je decaan naar vervolgopleidingen.

Welke onderwijstrajecten zijn er?

Alle onderwijstrajecten zijn, met uitzondering van de opleidingen havo 21+, naar wens in voltijd of in deeltijd, dus voor enkele vakken, te volgen.

Vrijstellingen

Voor alle vakken waarin je al centraal examen gedaan hebt, kan onder bepaalde voorwaarden vrijstelling worden gegeven. Dit geldt ook voor het profielwerkstuk. Indien ervoor gekozen wordt om in een vak examen te doen, dan vervallen de voor dat vak eerder behaalde resultaten.

Profielen

Een volledig pakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het algemene deel is voor iedereen gelijk, het profieldeel bevat zowel verplichte vakken als keuzevakken. In het vrije deel kies je zelf een keuze-examenvak. Een volledig pakket bestaat uit negen vakken.

Cultuur & Maatschappij

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Geschiedenis
  • Moderne vreemde taal
  • 1 vak uit: Aardrijkskunde, Maatschappijwetenschappen of Economie.
  • 1 vak uit: Kunst (beeldende vormgeving) Filosofie of Moderne vreemde taal
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

Economie & Maatschappij

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Wiskunde A of B
  • Economie
  • Geschiedenis
  • 1 vak uit: M&O, Aardrijkskunde, Moderne vreemde taal of Maatschappijwetenschappen
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

Natuur & Gezondheid

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Wiskunde A of B
  • Biologie
  • Scheikunde
  • 1 vak uit: Natuurkunde, Aardrijkskunde
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

 

Natuur & Techniek

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Wiskunde B
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • 1 vak uit: Biologie, Informatica
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

contact |