print | tekst grootte: A A A

Kosten

Deelnemers die op 1 oktober 2017 nog geen 18 jaar zijn, kunnen alleen met een uitbestedingsformulier van de school voor voortgezet onderwijs geplaatst worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor deelnemers ouder dan 18 die een opleiding voltijd volgen, wordt het lesgeld ten bedrage van € 1137,- geïnd door dienst uitvoering onderwijs (voorheen IB-Groep). Deelnemers die een opleiding in deeltijd volgen, betalen per vak minimaal € 40,- en maximaal € 180,-, afhankelijk van de lestijd.
Deelnemers aan het versneld schoolexamen betalen het particuliere tarief van € 350,-.
Indien het versneld schoolexamen afgerond wordt in december 2017, betalen zij € 700,-.

Alle bedragen zijn voor het schooljaar 2017/2018. De minister stelt jaarlijks de bedragen vast. Zie voor meer informatie de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep).

Rekenvoorbeeld

Een cursist volgt op de dagopleiding vwo-snel twee vakken; biologie en Engels. De kosten zijn dan:

Totaal:   € 260,-, excl. boekengeld.

Hoe kan ik betalen?

Betaling van het cursusgeld (deeltijd) kan uitsluitend per pin. Je krijgt geen acceptgiro thuis. Het cursusgeld moet betaald zijn om ingeschreven te kunnen worden. Voltijders betalen de opleiding via DUO. Dit bedrag wordt in oktober geïnd (inning in termijnen mogelijk).

Heb ik recht op studiefinanciering?

Nee, je hebt wel recht op een tegemoetkoming studiekosten voor voltijders als je een voltijdopleiding volgt. Je moet dan 18 jaar of ouder zijn. 

Als je een deeltijdstudie volgt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming deeltijders. Kijk op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep) voor meer informatie.

Heb ik recht op een OV-jaarkaart?

Nee.

Boeken

MAVO

De kosten verschillen per vak en liggen tussen de € 40,- en € 150,-. Voor boeken moet je rekenen op een bedrag vanaf circa € 50,-. per vak.

HAVO

De kosten verschillen per vak en liggen tussen de € 40,- en € 130,-. Voor boeken moet je rekenen op een bedrag vanaf circa € 50,- per vak.

VWO

De kosten verschillen per vak en liggen tussen de € 40,- en € 180,-. Voor boeken moet je rekenen op een bedrag vanaf circa € 50,- per vak.

Het is dit jaar mogelijk om boeken te huren of te kopen bij Van Dijk Educatie. Je bestelt de boeken en krijgt ze thuisgestuurd. Bij de inschrijving krijg je daarover informatie.

contact |