print | tekst grootte: A A A

Kunstgeschiedenis voor volwassenen 21+

HAVO 5 kunst (algemeen)

LeerlingKunst algemeen biedt u inzicht in de geschiedenis van muziek, drama, film, dans en beeldende kunst. Er wordt ingegaan op de sociale rol die kunst speelt in verschillende cultuurperioden van vroeger tot nu.
U ontwikkelt vaardigheden in het analyseren en beoordelen hoe iets gemaakt, gespeeld, gedanst, gecomponeerd of gefilmd is. Het betekent een verrijking van uw beleving van kunst, in uw eigen omgeving of op reis, in het theater, de bioscoop, de concertzaal of het museum.
Kunst algemeen wordt afgesloten met een landelijk centraal examen op de computer, waarin u vragen beantwoordt naar aanleiding van film- en muziekfragmenten, afbeeldingen en teksten. Wanneer het examen met een voldoende is afgesloten ontvangt u een landelijk deelcertificaat havo kunst algemeen.

In het schooljaar 2017-2018 worden de volgende cultuurperioden behandeld:
• Cultuur van romantiek en realisme in de 19e eeuw
• Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw
• Massacultuur vanaf 1950 (de invloed van o.a. massamedia en popcultuur op de Kunstwereld)

Er wordt gewerkt met de volgende boeken: (www.epn/debespiegeling.nl)
De Bespiegeling, 'Kunsten in samenhang' (Tekstboek): ISBN 978 94 9200 028 6
De Bespiegeling, 'Kunsten in samenhang' (Opdrachten): ISBN 978 94 9200 029 3
U kunt de boeken ook huren via Van Dijk (zie instructies bij de intake)

Kosten cursus: € 80,- (exclusief boeken)
De cursus begint op donderdag 7 september.
Elke cultuurperiode wordt afgesloten met een toets, er zijn dus 3 toetsmomenten in het schooljaar.

Lesmoment

HAVO 5 Kunst donderdag 11.30 – 13.30 uur

N.B.: deze opleiding is vol, aanmelden is niet meer mogelijk!

Aanmelden kan uitsluitend via deze website.
N.B.: als u meerdere 21+ opleidingen zou willen gaan volgen, hoeft u zich maar voor één van die opleidingen aan te melden. De inschrijving voor de andere opleiding(en) wordt dan ook in orde gemaakt tijdens het intakegesprek, mits er nog plaats is.

contact |