print | tekst grootte: A A A

MAVO

Leerling Je kunt starten met een vavo-opleiding mavo als je 18 jaar of ouder bent. Ben je 16 of 17 jaar oud, dan zijn er eveneens mogelijkheden om met een vavo-opleiding te beginnen als de dagschool waar je vandaan komt, je aan ons uitbesteedt. Dat kan met dit uitbestedingsformulier (vraag je decaan om meer informatie). Inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 via uitbesteding is alleen mogelijk voor leerlingen die op 01-08-2017 18 jaar of jonger zijn. Voor de avondschool moet je minimaal 17 jaar oud zijn.

Voor de examenklas van de mavo kom je in aanmerking als je al eens examen TL of GL hebt gedaan maar niet gehaald hebt, een overgangsbewijs naar de vierde klas vmbo theoretische leerweg of mavo hebt of een gelijkwaardige opleiding hebt gevolgd (dit laatste ter beoordeling van het VAVO Rijnmond College). Bel gerust de locatie als je meer wil weten. Wij helpen je graag.
(N.B.: er is geen vóórexamenklas, met uitzondering van Spaans 21+ en Frans 21+)

Voor het volgen van Spaans op mavo-3 niveau is basisschool en enige jaren vervolgonderwijs vereist.

Wanneer je je wil inschrijven voor het vavo, dien je van tevoren op de website een aanmeldformulier in te vullen. Kijk hier voor meer informatie over de aanmelding.

De opleiding mavo draagt bij tot je algemene kennis en vorming. Met het diploma mavo kun je doorstromen naar het havo of naar een middelbare beroepsopleiding. Albeda en Zadkine bieden een ruime keus in beroepsopleidingen, ook in de avond. In de sectoren Techniek, Economie, Welzijn en Zorg kun je kiezen uit 500 mogelijkheden.

Informatie over doorstudeermogelijkheden

Bezoek de websites van Albeda College en Zadkine om meer informatie te vinden over de beroepsopleidingen van het mbo. De meeste beroepsopleidingen hebben ook aparte sites als je gerichter wilt zoeken. Kijk bij begeleiding voor meer informatie over wat je na het vavo kunt doen. Je kunt ook een afspraak maken met de decaan.

Welke onderwijstrajecten zijn er?

Alle onderwijstrajecten zijn naar wens in deeltijd, dus voor enkele vakken, te volgen. Hieronder vind je een overzicht van de sectoren.

Vrijstellingen

Voor alle theoretische vakken waar je al centraal examen in gedaan hebt in de theoretische of gemengde leerweg, kan vrijstelling worden gegeven. Dit geldt ook voor het sectorwerkstuk. Indien ervoor gekozen wordt om in een vak examen te doen, dan vervallen de voor dat vak eerder behaalde resultaten.
Certificaten mavo oude stijl (D6 of C7) kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen opleveren. 

Sectoren

Een volledig pakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een sectordeel en een vrij deel. Het algemene deel is voor iedereen gelijk, het sectordeel bevat zowel verplichte vakken als keuzevakken. In het vrije deel kies je zelf twee keuze-examenvakken. Een volledig pakket bestaat uit minimaal 8 vakken.

Hieronder vind je een overzicht van de sectoren.    

Economie

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • Rekenen
  • Sectorwerkstuk
 • Sectordeel
  • Economie
  • 1 vak uit: Frans, Duits of Wiskunde
 • Vrije deel
  • 2 keuze-examenvakken

Landbouw

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • Rekenen
  • Sectorwerkstuk
 • Sectordeel
  • Wiskunde
  • 1 vak uit: Nask 1 of Biologie.
 • Vrije deel
  • 2 keuze-examenvakken

 

Techniek

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • Rekenen
  • Sectorwerkstuk
 • Sectordeel
  • Wiskunde
  • Nask 1
 • Vrije deel
  • 2 keuze-examenvakken

 

Zorg & Welzijn

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • Rekenen
  • Sectorwerkstuk
 • Sectordeel
  • Biologie
  • 1 vak uit:
   Wiskunde, Maatschappijkunde, Geschiedenis of Aardrijkskunde.
 • Vrije deel
  • 2 keuze-examenvakken

contact |