print | tekst grootte: A A A

VWO

LeerlingJe kunt starten met een vavo-opleiding vwo als je 18 jaar of ouder bent. Ben je 16 of 17 jaar oud, dan zijn er eveneens mogelijkheden om met een vavo-opleiding te beginnen als de dagschool waar je vandaan komt, je aan ons uitbesteedt. Dat kan met dit uitbestedingsformulier (vraag je decaan om meer informatie). Inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 via uitbesteding is alleen mogelijk voor leerlingen die op 01-08-2017 18 jaar of jonger zijn.

Je bent tot vwo-snel (vwo-5 en vwo-6 in één jaar) toelaatbaar als je net bent blijven zitten in vwo-5 of als je gezakt bent voor het vwo-examen. Daarnaast ben je toelaatbaar als je in het bezit bent van een diploma havo (met tenminste een 7 gemiddeld en goede cijfers voor de profielvakken). Ben je in het bezit van een diploma havo met gemiddeld een 6.5, dan kunnen we je inschrijven voor een tweejarig traject, d.w.z. dat je het eerste jaar de helft van het aantal vakken volgt en het tweede jaar de andere helft. Je wordt dan ingeschreven als deeltijder.

Voor de examenklas vwo avond  kom je in aanmerking als je eerder examen vwo hebt gedaan, of een gelijkwaardige opleiding hebt gevolgd (dit laatste ter beoordeling van het VAVO Rijnmond College).

Alle onderwijstrajecten zijn naar wens in deeltijd, bijvoorbeeld voor enkele vakken, te volgen. Bel gerust als je meer wilt weten. Wij helpen je graag.

Wanneer je je wilt inschrijven voor het vavo, dien je van tevoren op de website een aanmeldformulier in te vullen. Kijk hier voor meer informatie over de aanmelding.

Informatie over doorstudeermogelijkheden

De opleiding vwo draagt bij tot je algemene kennis en vorming. De opleiding geeft toegang tot het wetenschappelijk onderwijs. Bezoek de websites van de universiteiten en hogescholen of informeer bij je decaan naar vervolgopleidingen.

Welke onderwijstrajecten zijn er?

Alle opleidingen zijn zowel in voltijd als in deeltijd te volgen.

Vrijstellingen

Voor alle vakken waar je al centraal examen in gedaan hebt, kan vrijstelling worden gegeven. Dit geldt ook voor het profielwerkstuk. Indien ervoor gekozen wordt om in een vak examen te doen, dan vervallen de voor dat vak eerder behaalde resultaten.
Ten slotte kan op grond van een diploma havo vrijstellingen voor het vak maatschappijleer worden verleend. 

Herprofilering scheikunde en/of natuurkunde

Profielen

Een volledig pakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het algemene deel is voor iedereen gelijk, het profieldeel bevat zowel verplichte vakken als keuzevakken. In het vrije deel kies je zelf een keuze-examenvak. Voor een volledig pakket kies je tien vakken.

Cultuur & Maatschappij

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • 2e moderne vreemde taal
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Geschiedenis
  • Wiskunde C
  • 1 vak uit: Aardrijkskunde, Maatschappij-wetenschappen, Economie
  • 1 vak uit: Kunst, Filosofie, Moderne vreemde taal, Klassieke taal (van vorige school)
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

Economie & Maatschappij

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • 2e moderne vreemde taal
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Geschiedenis
  • Wiskunde A of B
  • Economie
  • 1 vak uit: M&O, Aardrijkskunde, Moderne vreemde taal, Maatschappij-wetenschappen
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

Natuur & Gezondheid

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • 2e moderne vreemde taal
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Wiskunde A of B
  • Biologie
  • Scheikunde
  • 1 vak uit: Natuurkunde, Aardrijkskunde
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

 

Natuur & Techniek

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen
  • 2e moderne vreemde taal
  • Maatschappijleer
  • Profielwerkstuk
 • Profieldeel
  • Wiskunde B
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • 1 vak uit: Biologie, Informatica
 • Vrije deel
  • 1 keuze-examenvak

contact |